SlužbyLegal EL, ve spolupráci s advokáty, poskytuje právní služby s důrazem na individuální zájmy svých klientů a efektivní řešení věci v oblasti Soukromého práva, zejména:

Smluvního, Občanského, Obchodního Práva a Práva Obchodních Společností, Pracovního Práva, Správního Práva, Rodinného Práva, Autorského Práva a Cizineckého Práva.
Dále se zabývá právem Evropské Unie a Mezinárodním Právem. Ve kanceláři se řeší jak standardní právní případy, tak i velmi komplikované. Právní služby jsou poskytovány v českém, ruském a anglickém jazyce.

Legal EL se spolupracuje také s právníky, specializujícími se na poskytování právních služeb i v oblasti práva veřejného, zejména trestního s důrazem na trestní obhajobu a na zastoupení poškozených, a problematiky extradici. A tyto právní služby jsou dále poskytované i v německém, italském a řeckém jazyce.

Pro poskytnutí kvalitních a efektivně zaměřených právních služeb nejprve proběhne první komunikace s klientem ohledně konkrétních okolností případu a požadavků klienta v dané věci. Tato první konzultace bývá zpravidla poskytována zdarma a podle okolností daného případu může proběhnout i telefonicky nebo emailem. Ve složitějších věcech však doporučuji sjednání schůzky v kanceláři.

Poskytované právní služby:

– Právní poradenství a konzultace,
– Vypracování písemných právních stanovisek a rozborů,
– Příprava, zpracování, sepisování a revize smluv, plných mocí, návrhů, žádostí, reklamací, podnětů, žalob, stížností, vyjádření, odvolání a jiných právních dokumentů,
– Provádění právního výzkumu,
– Právní zastupování před státními institucemi, úřady, ministerstvy, soudy aj.
– Zakládání obchodních společností a zajišťování právní podpory jejich další činnosti,
– Komplexní či dílčí analýza právních dokumentů klienta a právních vztahů, tzv. Právní audit.

Klientelu tvoří jak obchodní společnosti s mezinárodním prvkem, nebo jednotliví podnikatelé, tak i klienti , kteří jsou mimo obchodní sféru. Diskrétnost a individuální přístup k poskytování právních služeb je základem mé profesní praxe.